Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni

z siedzibą w Rakszawie nr 486,

37-111 Rakszawa

 

tel. +48 501312799

 

NIP – 815-14-06-796

Regon – 690460980

 

Numer konta bankowego - 41 9175 0000 2001 0001 5453 0001

 

 

 

 

Grafik dokarmiania zwierzyny w sezonie 2017/2018

 

Od wielu lat Koło Łowieckie „Kuropatwa” współpracuje ze Szkolnym Kołem LOP przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żołyni. W historię tej współpracy wpisuje się była nauczycielka p. Anna Dołęga, która w ciągu swej pracy z dużym zaangażowaniem podejmowała wraz z uczniami różne działania związane z tematyką ochrony środowiska i pomocy zwierzętom

W 1999 roku opiekę na Szkolnym Kołem LOP przejęła p. Elżbieta Górka, a od roku 2003, do chwili obecnej, p. Lucyna Dudek. Pod kierownictwem p. Dudek Koło LOP jeszcze ściślej zacieśniło współpracę z naszym Kołem, a to dzięki zaangażowaniu kol. Henryka Drążka.

Nasz Kolega chętnie uczestniczy w spotkaniach z dziećmi, przekazując im niezwykłe ciekawostki ze świata zwierząt i roślin oraz przybliża zwyczaje i etykę łowiecką. Współpraca ta zaowocowała coroczną zbiórką żołędzi i dokarmianiem zwierząt. Duża pomoc w tej materii świadczy Łowczy naszego Koła Henryk Mazurek. W nagrodę za pomoc, pracę i aktywność Koła LOP, nasze koło w porozumieniu z Urzędem Gminy w Żołyni ufundowało wycieczki do: Przemyśla, Krasiczyna, Dukli, Zamościa, na Strzelnicę Myśliwską „Bór” koło Głogowa i do Muzeum Łowiectwa w Rzeszowie.

Koledzy naszego Koła pomagają od roku 2003 w zorganizowaniu i przeprowadzeniu turniejów strzeleckich z broni pneumatycznej dla szkół z terenu gminy Żołynia. Turnieje odbywają się na obiekcie Gminnej Strzelnicy LOK we współpracy z Zarządem LOK w Żołyni. Puchary i pamiątki dla uczestników, fundowane są przez KŁ „Kuropatwa”.

Dzięki staraniom Kolegów szkoła od roku 2004 posiada kącik trofeów łowieckich, w którym w tej chwili znajduje się 35 eksponatów. Dla uhonorowania pracy włożonej w ochronę środowiska i współpracy z myśliwymi Kapituła Odznaczeń Łowieckich odznaczyła Szkołę nr 2 w Żołyni i p. Lucynę Dudek Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa. Uroczystość wręczenia Odznaki odbyła się 16 lipca 2006 roku w Zespole Szkół w Żołyni.

 

Członkowie Koło „Kuropatwa” zajmuję się także edukacją przyrodniczą i łowiecką, przełamując w ten sposób stereotypy związane z myślistwem. W 16 maja 2013r Koledzy pomagali w zorganizowaniu dla klas I- III majówki przyrodniczej. Głównym jej celem było przybliżenie dzieciom piękna okolicznej przyrody wiosną. Łowczy Henryk Mazurek w porozumieniu z opiekunem LOP p. Lucyną Dudek zaplanowali ciekawą trasę wycieczki, aby dzieci mogły poznać różne ciekawe zakątki naszej okolicy. Dzieci zwiedziły m.in. kaplicę św. Huberta, stacje Drogi Krzyżowej, miejsce śmierci jednego z założycieli Koła „Kuropatwa” śp. kol. Jana Lei, ambony myśliwskie i stawy korniaktowskie. W czasie trwania wycieczki odbył się konkurs plastyczny na pracę o tematyce leśnej, którą należało wykonać z materiałów przyrodniczych.

Dzięki staraniom p. Lucyny Dudek i Kolegów Myśliwych, a zwłaszcza kol. Henryka Drążka, dzieci aktywnie włączyły się w organizowany przez „Łowca Polskiego”, konkurs „Ożywić Pola”. Biorąc udział od kilku lat w tym programie dzieci zapoznały się z problematyką gospodarki łowieckiej i zagrożeniami, jaki niesie ze sobą postęp cywilizacyjny, zwłaszcza w rolnictwie. Współpraca dzieci z myśliwymi zaowocowała powstaniem licznych remiz dla zwierzyny drobnej, co zostało zauważone i nagrodzone przez Organizatorów.

 

 

 

 

 

 

W ostatnich latach nastąpiła „zmiana warty” na polu działalności edukacyjnej. Kolega Henryk Drążek w wyniku pogarszającego się zdrowia przekazał pałeczkę, w tej szczególnej sztafecie pracy z dziećmi i młodzieżą, Koleżance Dorocie Cedzidło. Jej wybór do kontynuowania tego działa okazał się nader trafny. Koleżanka świetnie radzi sobie w pracy z najmłodszymi sympatykami łowiectwa. Ma bardzo dobry kontakt z nimi, co wyraża się liczną frekwencji na spotkaniach. Dziękując za to ogromne zaangażowanie na niwie krzewienia kultury i tradycji łowieckiej, życzymy Koleżance wielkiej satysfakcji ze swojej pracy i dalszych sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą placówek szkolnych na terenie powiatu łańcuckiego i nie tylko.

MIĘDZY KULTURĄ

A NATURĄ

Wystawa przyrodniczo – łowieckiej ze zbiorów Edwarda Lecha zorganizowana z okazji 70 – lecia Koła Łowieckiego „Kuropatwa” w Żołyni

01 – 20.09.2016

20 września w obecności Władz Samorządowych i zaproszonych Gości miało miejsce zamknięcie wystawy. 

Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni z siedzibą

w Rakszawie nr 486

37-111 Rakszawa.

Tel. +48 501312799

NIP: 815-14-06-796. Regon: 690460980

Numer konta bankowego: 41 9175 0000 2001 0001 5453 0001

 

 

 

Administrator strony:

ks. Robert Drążek

 

Kontakt:

telefon: 531909707

email: max091@op.pl

CURRENT MOON