Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni

z siedzibą w Rakszawie nr 486,

37-111 Rakszawa

 

tel. +48 501312799

 

NIP – 815-14-06-796

Regon – 690460980

 

Numer konta bankowego - 41 9175 0000 2001 0001 5453 0001

 

 

 

 

Grafik dokarmiania zwierzyny w sezonie 2017/2018

Rok założenia Koła 1946

 

      Polski Związek Łowiecki 

 ORŁ Rzeszów 

ORŁ Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy na stronie internetowej

Koła Łowieckiego "Kuropatwa"

 

w Żołyni

Zwierzęta z ukrytej kamery – Strzałowo

Zwierzęta z ukrytej kamery – Browsko

Telewizja łowiecka

Kursy łowieckie wiosna 2018

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie organizuje w okresie wiosennym 2018 r. następujące zakończone egzaminami szkolenia na uprawienia do wykonywania polowania:

– na uprawnienia podstawowe w terminie od 14 do 27 maja 2018 roku

– dla kandydatów na selekcjonerów w terminie od 5 do 10 czerwca 2018.

 

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z biurem Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie.

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, od jakiegoś czasu, na prośbę kolegów, noszę się z zamiarem utworzenia zakładki poświęconej pamięci Kolegów, którzy już odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Niestety nie dysponuję materiałami umożliwiającymi jej powstanie, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w zrealizowaniu tego zamiaru. Będę wdzięczny za nadesłane informacje w formie biografii i materiałów fotograficznych. Zapewniam, że wszystkie fotografie po ich skopiowaniu zostaną zwrócone właścicielom. Za wszelką okazaną pomoc z góry dziękuje! Materiały można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: max091@op.pl lub na adres: ks. Robert Drążek ul. Zaciszna 11 37 – 700 Przemyśl.

Okręgowa Rada Łowiecka w Rzeszowie przyjęła w dniu 6.03.2018 uchwałą nr 2 nowe zasady selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej i muflonów, które wejdą w życie 1.04.2018 r.

Zasady selekcji zwierzyny od 01.04.2018 

Informacje dotyczące szacowani szkód łowieckich

T

Szkody łowieckie po nowemu

 

Informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku poz. 651). W myśl wcześniej przytoczonych przepisów zmianie uległy zasady szacowania i zgłaszania szkód łowieckich. Zgodnie z zapisami art. 46 ust 2 wcześniej cytowanej ustawy, szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

 

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:

a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona,

b) przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,

c) przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy;

 

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

Natomiast wnioski o szacowanie szkód składane są do urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

 

Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni z siedzibą

w Rakszawie nr 486

37-111 Rakszawa.

Tel. +48 501312799

NIP: 815-14-06-796. Regon: 690460980

Numer konta bankowego: 41 9175 0000 2001 0001 5453 0001

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

 

 

 

Administrator strony:

ks. Robert Drążek

 

Kontakt:

telefon: 531909707

email: max091@op.pl

CURRENT MOON